Isporuke

 

Turistički film o secessijskih vrednosti tri grada (Subotica, Segedin, Sombor)

Subotica – Segedin Neiscrpljivi izvor secessije

Secessijcka karta ( karta koja daje pravo na popust za turističke usluge Subotica i Segedin)

Instalacija izložbe

Zajedničko pojavljivanje na sajmovima Srbija i Mađarska

Organizovanje studijskog putovanja za turističkim specijalistima, u kojem predstavljamo vrednosti oba grada

Dalje stručno obrazovanje za vodiče o secessijskim zgradama u tri grada

Skulptura za slepe i za ljudima sa delimično-oštećenim vidom

Info terminali sa ekranom osetljivi na dodir, gradske mape za upoznavanje grada

Studija o prekograničnih kooperacija u EU

Zajedničke prekogranične kooperacije koje se ostvaruju u oblasti turizma

Studija secessije južne-nizije i južnog kraja

Secessija u Subotici i u Segedinu

Zajedničke turističke strategije

Strategija razvoj turizma koja se osnuju na secessijskih elemenata malih regiona Segedin i Subotica 2012-2020

Secessijska izdanja

Subotica Tourist Guide Srb&Eng
Palic Tourist Guide Srb&Eng
Kalendar događaja 2013
Image izdanja

Secesija u Segedinu i Subotici brosura

Secesija u Subotici i Segedinu brosura